แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ประจำปีพ.ศ. 2566
      แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประจำปีพ.ศ. 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ประจำปีพ.ศ. 2566  [2,989 Kb]
 
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:26 น.
ผู้บันทึก : กลุ่มกฎหมาย  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]