แนวทางการให้ LAAB ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 11พย.65
      แนวทางการให้ Long Acting Anitbody (LAAB) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 11พย.65
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการให้laab ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 11พย.65  [1,135 Kb]
 
วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09:58 น.
ผู้บันทึก : นางสาวสินีย์ สหศิริวงศ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]