แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยให้เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        ผลสืบราคายาร่วม จังหวัดเชียงใหม่ 2566  [1,236 Kb]
        แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566  [48 Kb]
 
วันที่ : 06 ตุลาคม 2565 เวลา 11:02 น.
ผู้บันทึก : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]