เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  [0]
        หนังสือทบทวน DCIR ลงวันที่-9-เม.ย.-64  [0]
        Flow DCIRs สสจ.ชม. ปรับ 14 มี.ค.65  [0]
        4.ตัวอย่างแผนรับเสด็จ(PDF)  [0]
        4.ตัวอย่างแผนรับเสด็จ(word)  [0]
        อบจ. 25 มี.ค.2565  [0]
        OHCA รพ.หางดง -65  [0]
        Present EMS STEMI แม่อาย  [0]
        การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Case Stroke Fast Tract รพ.สันป่าตอง  [0]
        นำเสนอEMS พร้าว  [0]
        นำเสนอฝาง 1  [0]
 
วันที่ : 25 มีนาคม 2565 เวลา 14:45 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]