สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พร้อมแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง
      นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วง เดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีค่าสูงเกินมาตรฐาน  ถือเป็นภัยเงียบที่สัมพันธ์กับอาการกำเริบของโรคต่างๆ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคผิวหนังและโรคตาอักเสบ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีความไวต่อการรับสัมผัส เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีความสามารถของร่างกายในการจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 น้อยกว่าคนทั่วไป และผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือ
มีปัญหาสุขภาพ ทำให้เมื่อได้รับฝุ่นละออง PM 2.5 ก็จะมีอาการรุนแรง เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ป่วยโรค
ปอดเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตน ดังนี้
  1. งดออกกำลังกายนอกบ้าน หรือ กิจกรรมกลางแจ้ง
  2. หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากป้องกัน
  3. เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็น 
  4. สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกเจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
สำหรับกลุ่มอาชีพเสี่ยง ที่มีโอกาสในการรับสัมผัสฝุ่นละออง PM 2.5 มากกว่าคนทั่วไป เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถสาธารณะ คนกวาดถนน พ่อค้าแม่ค้าริมถนน ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการที่สัมผัสกับฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันและลดระยะเวลาในการสัมผัส โดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่รวมทั้งช่วงเวลาที่คุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน เปลี่ยนหน้ากากป้องกันทุกวัน หรือเมื่อรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออก ดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน รวมทั้งรับประทานผัก และผลไม้ เพิ่มขึ้น เมื่อกลับบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ และสระผมทันที และสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกเจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
สำหรับประชาชนทั่วไป ควรปฏิบัติดังนี้
           1.ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดอยู่เสมอ
           2. ลดระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กในบ้านโดยการงดหรือลดการสูบบุหรี่ การใช้สเปรย์ฉีดพ่น
ในบ้าน การจุดธูปเทียน การทำอาหารด้วยเตาถ่าน ปิ้งย่าง การกวาดพื้น เป็นต้น ให้ทำความสะอาดบ้านของใช้ภายในบ้านโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดหลีกเลี่ยงการใช้ไม้กวาดทำความสะอาดเพราะจะทำให้ผลกระจายมากยิ่งขึ้น
  
3. ลดระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กนอกบ้าน เช่น ไม่เผาขยะ ไม่เผาป่า ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น           
4. ลดกิจกรรมการใช้แรงมากๆ เช่น ออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งเวลาเช้า และบริเวณที่มี
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากเหลือเกินมาตรฐาน เพราะการออกกำลังกายจะเพิ่มการหายใจ
เอาอากาศเข้าสู่ร่างกาย 10 - 20 เท่า 
กรณีที่พักอาศัยเป็นที่โล่งไม่สามารถทำห้องปลอดฝุ่นในบ้าน สามารถติดต่อขอคำแนะนำ หรือสั่งซื้ออุปกรณ์จัดทำมุ้งกรองฝุ่นในบ้านด้วยราคาหลักพัน ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0 5394 2007 ต่อ 310 , 311 และ 314 หรือhttps://m.facebook.com
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือสอบถามที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง หรือตรวจประเมินสุขภาพด้วยตนเอง พร้อมขอรับคำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วย แอฟพลิเคชั่น คลินิกมลพิษออนไลน์ ตาม QR-Code นี้  
 
วันที่ : 18 มีนาคม 2565 เวลา 13:43 น.
ผู้บันทึก : นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]