คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปี 2565
      คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปี 2565
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี PM2.5 ปี 2565  [0]
 
วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10:08 น.
ผู้บันทึก : นายสุรศักดิ์ สิทธิผล [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม]