จำนวน รพ.สต. และสถานีอนามัย แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่
      จำนวน รพ.สต. แยกรายอำเภอ, จำนวนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และจำนวนสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว  จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        จำนวน รพ.สต. และสถานีอนามัย แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่  [13 Kb]
 
วันที่ : 22 มกราคม 2559 เวลา 16:34 น.   แก้ไขล่าสุด : 07 ตุลาคม 2565 เวลา 14:59 น.
ผู้บันทึก : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]