แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 
วันที่ : 01 ตุลาคม 2564 เวลา 09:21 น.
ผู้บันทึก : -