ไฟล์ประชุมZOOMชี้แจงการดำเนินงานผู้สูงอายุปี2565โดยศอ.1เชียงใหม่วันที่10กย64
      ขอให้ผู้รับผิดชอบดาวน์โหลดไฟล์เพื่อใช้ทำงานต่อไป
เอกสารดาวน์โหลด
        พฤติกรรมที่พึงประสงค์พระสงฆ์  [0]
        นโยบายการทำงานพระสงฆ์2565  [0]
        แผนงานโครงการพระสงฆ์2565  [0]
        สรุปผลการดำเนินงาน2  [0]
        สรุปผลการดำเนินงาน  [0]
        ชี้แจงกิจกรรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผู้สูงอายุ2565  [0]
        นำเสนอHealthy aging2565  [0]
        ชี้แจงนโยบาย2565  [0]
 
วันที่ : 13 กันยายน 2564 เวลา 15:33 น.
ผู้บันทึก : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]