ปฏิทินยาพูดได้ สำหรับผู้ป่วยโรควัณโรค คปสอ.จอมทอง ปี2564
      ปฏิทินยาพูดได้ สำหรับผู้ป่วยโรควัณโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอนิเทศงาน 1/2564
เอกสารดาวน์โหลด
        นำเสนอปฏิทินยาพูดได้ TB  [0]
 
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:05 น.
ผู้บันทึก : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]