หนังสือเชิญประชุม Provider Board ครั้งที่ 2/2562
      เชิญประชุม Provider Board ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม C71 อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น โรงพยาบาลนครพิงค์  วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.
เอกสารดาวน์โหลด
        หนังสือเชิญประชุม provider board ครั้ง 2/2562  [0]
 
วันที่ : 04 กันยายน 2562 เวลา 09:56 น.
ผู้บันทึก : นายบดินทร์ อินตายวง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]