ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” (Thai Traditional Medicine Assistant Program)
      ศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร "ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง"
ระหว่างเดือนตุลาคม2561 - มกราคม 2562
http://excellent.med.cmu.ac.th/meccmu/?p=1023

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-934897-9
สามารถมารับใบสมัคร/ยื่นใบสมัคร/ชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่ศูนย์การเเพทย์แผนไทยฯ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น.
 
วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13:10 น.
ผู้บันทึก : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]