คู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
      เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและสนับสนุน
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก  [0]
 
วันที่ : 28 มิถุนายน 2561 เวลา 19:58 น.
ผู้บันทึก : นายพศิณ สุวรรณโกตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]