ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.) แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่
      ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.)  จังหวัดเชียงใหม่
ประกอบด้วย รหัสสถานบริการ รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขชุมชนและที่อยู่่  แยกรายอำเภอ 
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.) จังหวัดเชียงใหม่  [19 Kb]
 
วันที่ : 09 กันยายน 2559 เวลา 16:41 น.   แก้ไขล่าสุด : 07 ตุลาคม 2565 เวลา 15:49 น.
ผู้บันทึก : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]