รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาไทย   รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ   รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย 
คำสำคัญภาษาไทย   รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ชื่อเจ้าของผลงาน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประเภท   บทความวิชาการ
ปีที่พิมพ์   2567
เอกสารดาวน์โหลด 
 (ไฟล์ word) หนังสือรับรองผลงานวิชาการ (เอกสารสำคัญ)  [52 Kb]
  (ไฟล์ word) แบบรับรองบทความวิจัยและผลงานทางวิชาการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)  [44 Kb]
 (ไฟล์ word) แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์  [44 Kb]
 รายละเอียดการส่งผลงาน ทางวิชาการและผลงานวิจัย (update:23022024) [3,073 Kb]
  ผังการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ [68 Kb]
 เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง 6 รายการ [577 Kb]
วันที่บันทึก/แก้ไข   01 มีค. 65 เวลา 19:15 น.
ผู้บันทึก   นายศุภฤกษ์ โนสุ