การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลพร้าว
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาไทย   การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลพร้าว
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ   The Development of Service quality of Phrao Hospital
คำสำคัญภาษาไทย   การพัฒนาคุณภาพบริการ, การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการ
ชื่อเจ้าของผลงาน   เกษร ตาปัญญา
ประเภท   งานวิจัย
ปีที่พิมพ์   2566
เอกสารดาวน์โหลด 
 การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลพร้าว [267 Kb]
วันที่บันทึก/แก้ไข   26 ตค. 66 เวลา 14:22 น.
ผู้บันทึก   นายศุภฤกษ์ โนสุ