ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1. ติดต่อทางไปรษณีย์
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
2. ติดต่อทางโทรศัพท์ และ โทรสาร
      โทรศัพท์ : 053 - 211048 – 50 และ โทรสาร : 053-211740
3. ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
      E-mail : [email protected]
4. แผนที่
Top

Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]