นำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 1 (นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
 
      วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ ชั้น 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        นำเสนอ  [2,304 Kb]
 
ณ วันที่ : 12 ตค. 60 เวลา 13:47 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740