ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
 
      ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขอยกเลิกร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศยกเลิกฯ  [128 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 ตค. 60 เวลา 16:58 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740