ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานระบบบำบัดน้ำเสียรพ.สันทราย
 
      ปรับปรุงร่าง TOR
เอกสารดาวน์โหลด
        แจ้งผู้วิจารณ์  [26 Kb]
        ราคากลางท้องถิ่น  [494 Kb]
        ราคากลางปปช.  [79 Kb]
        งวดงาน  [35 Kb]
        iร่างTOR  [1,087 Kb]
        บันทึกปรับปรุงร่าง  [74 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 ตค. 60 เวลา 16:28 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740