ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกอล์การกุศล เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถานา
 
      คณะทันตแพทยศาสตร์ส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกอล์การกุศล  [48 Kb]
 
ณ วันที่ : 06 ตค. 60 เวลา 10:06 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740