(ร่าง) ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
 
      (ร่าง) ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอ
เอกสารดาวน์โหลด
        คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล  [178 Kb]
        ราคากลางเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล  [31 Kb]
        ร่างประกาศราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [583 Kb]
 
ณ วันที่ : 05 ตค. 60 เวลา 14:53 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740