(ร่าง) ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
 
      (ร่าง) ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลางเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา  [32 Kb]
        ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ขนิดสี 2 หัวตรวจ  [33 Kb]
        ราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4  [34 Kb]
        ราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ AED  [32 Kb]
        ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  [32 Kb]
        ราคากลางเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone)  [32 Kb]
        คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา  [45 Kb]
        คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ  [178 Kb]
        คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4  [90 Kb]
        คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  [135 Kb]
        คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  [68 Kb]
        คุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์  [121 Kb]
        (ร่าง) ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  [679 Kb]
 
ณ วันที่ : 03 ตค. 60 เวลา 15:56 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740