รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 3/2560
 
      รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 3/2560   
วันที่  16  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น. 
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ (ห้องประชุม 1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 3/2560  [277 Kb]
 
ณ วันที่ : 08 กย. 60 เวลา 16:31 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740