ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
      ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 1-33 ไปรายงานตัวในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่คัดเลือกได้
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [5,033 Kb]
 
ณ วันที่ : 31 สค. 60 เวลา 17:47 น.  โดย :  -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : ทรัพยากรบุคคล]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740