แจ้งเปลี่ยนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
 
      สหกรออมทรัพยส่งหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศํพท์  [31 Kb]
 
ณ วันที่ : 08 สค. 60 เวลา 13:51 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740