สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลดอยหล่อ
 
      สอบราคา
เอกสารดาวน์โหลด
        ีราคากลาง  [289 Kb]
        คุณลักษณะจ้างเหมา  [2,560 Kb]
        เอกสารสอบราคา  [2,675 Kb]
 
ณ วันที่ : 04 สค. 60 เวลา 16:17 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740