ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ 3/2560
 
      ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 23-30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารแนบให้ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
        ฝึกอบรม  [722 Kb]
 
ณ วันที่ : 03 สค. 60 เวลา 08:40 น.  โดย :  นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740