การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของหน่วยงานราชการ  [3,263 Kb]
 
ณ วันที่ : 25 กค. 60 เวลา 09:38 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740