ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (รพ.แม่วาง)
 
      ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ดำเนินการโดย รพ.แม่วาง)
รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [22 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  [263 Kb]
        ประกาศสอบราคาฯ  [181 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 28 กค. 60 เวลา 16:36 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740