ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาวิชาการ เรื่อง การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0
 
      ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาวิชาการ เรื่อง การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0 ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 I โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบให้ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
        การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0  [240 Kb]
 
ณ วันที่ : 19 กค. 60 เวลา 10:29 น.  โดย :  กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740