กิจกรรมการประกวดของ TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI
 
      กรุณาดาวน์โหลดเอกสารการประกวดแต่ละประเภทที่ท่านสนใจ
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อมูลการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด T-shirt และเสื้อยืดคอโปโลข  [6,756 Kb]
        ข้อมูลการประกวด Infographic   [5,423 Kb]
        ข้อมูลการประกวดคลิปสั้น  [4,924 Kb]
 
ณ วันที่ : 17 กค. 60 เวลา 11:17 น.  โดย :  นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรค]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740