รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 2/2560
 
      รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 2/2560  
วันที่  17  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ (ห้องประชุม 1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 2/2560  [196 Kb]
 
ณ วันที่ : 07 กค. 60 เวลา 13:08 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740