เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จังหวัดเชียงใหม่)
 
      ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560

Link Down Load เอกสารประกอบการตรวจราชการฯ

http://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/detail_article.php?info_id=2445

หรือ

https://drive.google.com/open?id=0B4jCafXOcVi4dGdzc3hjbzluWDg
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบรายงาน ตก.3  [80 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 4(รพ.หางดง)  [99 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 4(รพ.นครพิงค์)  [110 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  [92 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [10,275 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [838 Kb]
        ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ (บันทึกเล่มการตรวจเยี่ยม)  [86 Kb]
        สรุป แบบรายงานการตรวจราชการฯจากคณะผู้นิเทศ คณะที่ 4  [698 Kb]
        สรุป แบบรายงานการตรวจราชการฯจากคณะผู้นิเทศ คณะที่ 3  [388 Kb]
        สรุป แบบรายงานการตรวจราชการฯจากคณะผู้นิเทศ คณะที่ 2  [4,457 Kb]
        สรุป แบบรายงานการตรวจราชการฯจากคณะผู้นิเทศ คณะที่ 1  [4,733 Kb]
        สรุปตรวจราชการและนิเทศงานฯ (เขียนเล่มฟ้า)  [1,643 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร Executive Summary คณะที่ 2  [301 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร Executive Summary คณะที่ 1  [180 Kb]
        นำเสนอสรุป คณะที่ 4  [3,338 Kb]
        นำเสนอสรุป คณะที่ 3  [4,463 Kb]
        นำเสนอสรุป คณะที่ 2  [6,091 Kb]
        นำเสนอสรุป คณะที่ 1  [7,080 Kb]
        คพสอ.เชียงดาว  [13,216 Kb]
        Service Plan (นครพิงค์)  [2,514 Kb]
        โรงพยาบาลนครพิงค์(การเงิน)  [1,121 Kb]
        จังหวัดเชียงใหม่  [5,710 Kb]
        คณะที่ 4  [934 Kb]
        คณะที่ 1  [2,883 Kb]
        คณะที่ 2  [5,016 Kb]
        พยาธิใบไม้ตับ  [265 Kb]
        คณะที่ 3  [541 Kb]
        บทนำ ข้อมูลทั่วไป  [1,432 Kb]
        คณะที่ 5  [384 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 13 สค. 60 เวลา 17:51 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740