ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 ราย (รพ.เทพรัตนฯ)
 
      ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ดำเนินการโดย รพ.เทพรัตนเวชานุกูลฯ ) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [393 Kb]
        ีีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  [3,955 Kb]
        ประกาศประกวดราคา  [517 Kb]
 
ณ วันที่ : 13 มิย. 60 เวลา 15:17 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740