ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รพ.เทพรัตนเวชานุกูล)
 
      ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ดำเนินการโดย รพ.เทพรัตนเวชานุกูล)
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [433 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-2  [612 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-1  [648 Kb]
        ประกาศสอบราคาฯ  [131 Kb]
 
ณ วันที่ : 07 มิย. 60 เวลา 13:25 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740