ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ (รพ.ดอยสะเก็ด)
 
      โรงพยาบาลดอยสะเก็ดมีความประสงค์จะดำเนินการประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ดำเนินการโดย รพ.ดอยสะเก็ด) รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-6  [3,576 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-5  [3,674 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-4  [3,515 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-3  [3,606 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-2  [3,487 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-1  [3,336 Kb]
        ราคากลาง  [909 Kb]
        ประกาศประกวดราคาฯ  [6,830 Kb]
 
ณ วันที่ : 01 มิย. 60 เวลา 09:12 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740