รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร
 
      รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร
(Chiang Mai Provincial Resource Supportive Board)
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม  2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 1/2560   [147 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 กพ. 60 เวลา 13:14 น.  โดย :  นางเยาวลักษณ์ จันแดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740