ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศจังหวัดเชียงใหม่   [42 Kb]
 
วันที่ : 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09:56 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]