ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การแพทย์
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศจังหวัดเชียงใหม่   [41 Kb]
 
วันที่ : 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09:54 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]