ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารรพ.สต.บ้านยางเนิ้ง
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศผู้ชนะ  [26 Kb]
 
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:42 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]