ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรพ.สันทราย
      ประกาศผู้ชนะ
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศผู้ชนะ  [27 Kb]
 
วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:58 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]