ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ รพ.สันทราย
      ประกาศ e-bidding
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลางท้องถิ่น  [494 Kb]
        ราคากลางปปช.  [79 Kb]
        งวดงานงวดเงิน  [35 Kb]
        ประกาศ  [510 Kb]
 
วันที่ : 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10:19 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]