ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
      ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขอยกเลิกร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศยกเลิกฯ  [128 Kb]
 
วันที่ : 09 ตุลาคม 2560 เวลา 16:58 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]