ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9
 241. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 5 ปี 2558         view : 120
      ณ วันที่ : 11 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 242. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 5         view : 107
      ณ วันที่ : 09 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 243. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด         view : 682
      ณ วันที่ : 05 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 244. แบบคัดกรองและคำแนะนำผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก         view : 109
      ณ วันที่ : 03 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 245. รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 4         view : 94
      ณ วันที่ : 02 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 246. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ม.ค. 58         view : 112
      ณ วันที่ : 30 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 247. คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่         view : 108
      ณ วันที่ : 30 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 248. ไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์งานยาเสพติด23มกราคม58 กรีนเลค รีสอร์ท         view : 104
      ณ วันที่ : 29 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740