ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 241. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2558         view : 99
      ณ วันที่ : 02 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 242. รายละเอียดห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศของกระทรวงสาธารณสุข         view : 110
      ณ วันที่ : 01 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 243. ขอเชิญอบรม "การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ"         view : 106
      ณ วันที่ : 29 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 244. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25         view : 130
      ณ วันที่ : 28 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 245. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24         view : 100
      ณ วันที่ : 21 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 246. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23         view : 98
      ณ วันที่ : 15 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 247. บรรยายเตรียมความพร้อมรับมือโคโรน่าไวรัส         view : 106
      ณ วันที่ : 15 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 248. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22         view : 137
      ณ วันที่ : 09 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 249. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน         view : 98
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 250. มาตรการสำคัญในการควบคุมไข้เลือดออกเมื่อมีผู้ป่วยในพื้นที่ โดยนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 222
      ณ วันที่ : 05 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 251. เอกสารจากการประชุม Video Conference เรื่อง MERs CoV         view : 112
      ณ วันที่ : 04 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 252. ทบทวนแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกเมื่อมีผู้ป่วยในพื้นที่         view : 131
      ณ วันที่ : 03 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 253. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21         view : 124
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 254. คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557         view : 142
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 255. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2558         view : 98
      ณ วันที่ : 29 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 256. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 20         view : 137
      ณ วันที่ : 25 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 257. ขอความร่วมมือรณรงค์การให้วัคซีนหัด - หัดเยอรมัน MR         view : 105
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 258. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 19         view : 94
      ณ วันที่ : 18 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 259. เอกสารประชุม VDO Conference วันที่ 15 พค. 58         view : 98
      ณ วันที่ : 15 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 260. ขอเชิญประชุม "วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี"         view : 110
      ณ วันที่ : 14 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 261. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 18         view : 131
      ณ วันที่ : 11 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 262. เอกสารนำเสนอปรับแผน กลุ่มงานควบคุมโรค         view : 102
      ณ วันที่ : 08 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 263. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 17         view : 100
      ณ วันที่ : 05 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 264. รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนเมษายน 2558         view : 104
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 265. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 16         view : 97
      ณ วันที่ : 27 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 266. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 15         view : 100
      ณ วันที่ : 20 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 267. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 14         view : 130
      ณ วันที่ : 16 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 268. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 13         view : 138
      ณ วันที่ : 06 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 269. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 12         view : 135
      ณ วันที่ : 30 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 270. รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม 2558         view : 100
      ณ วันที่ : 30 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740