ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9
 241. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 13         view : 133
      ณ วันที่ : 06 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 242. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 12         view : 128
      ณ วันที่ : 30 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 243. รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม 2558         view : 94
      ณ วันที่ : 30 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 244. หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 2557         view : 88
      ณ วันที่ : 25 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 245.  รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 11 ปี 2558         view : 89
      ณ วันที่ : 24 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 246. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูร้อน ประจำสัปดาห์ที่ 11         view : 102
      ณ วันที่ : 23 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 247. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 10 ปี 2558         view : 100
      ณ วันที่ : 18 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 248. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูร้อน ประจำสัปดาห์ที่ 10         view : 99
      ณ วันที่ : 16 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 249. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 9 ปี 2558         view : 96
      ณ วันที่ : 13 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 250. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูร้อน ประจำสัปดาห์ที่ 9         view : 88
      ณ วันที่ : 08 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 251. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 8 ปี 2558         view : 102
      ณ วันที่ : 05 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 252. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูร้อน ประจำสัปดาห์ที่ 8         view : 106
      ณ วันที่ : 02 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 253. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ก.พ. 58         view : 95
      ณ วันที่ : 26 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 254. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 7 ปี 2558         view : 104
      ณ วันที่ : 24 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 255. เอกสารประกอบการประชุมงานวัณโรค 19-20 ก.พ.58 เชียงใหม่ออร์คิด         view : 130
      ณ วันที่ : 24 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 256. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 7         view : 106
      ณ วันที่ : 23 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 257. แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด         view : 109
      ณ วันที่ : 19 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 258. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 6 ปี 2556         view : 106
      ณ วันที่ : 18 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 259. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 6         view : 126
      ณ วันที่ : 16 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 260. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558         view : 118
      ณ วันที่ : 13 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 261. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 5 ปี 2558         view : 126
      ณ วันที่ : 11 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 262. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 5         view : 112
      ณ วันที่ : 09 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 263. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด         view : 717
      ณ วันที่ : 05 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 264. แบบคัดกรองและคำแนะนำผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก         view : 114
      ณ วันที่ : 03 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 265. รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 4         view : 99
      ณ วันที่ : 02 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 266. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ม.ค. 58         view : 118
      ณ วันที่ : 30 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 267. คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่         view : 113
      ณ วันที่ : 30 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 268. ไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์งานยาเสพติด23มกราคม58 กรีนเลค รีสอร์ท         view : 108
      ณ วันที่ : 29 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740