ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 211. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28         view : 92
      ณ วันที่ : 20 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 212. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27         view : 123
      ณ วันที่ : 13 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 213. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 88
      ณ วันที่ : 06 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 214. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2558         view : 89
      ณ วันที่ : 02 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 215. รายละเอียดห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศของกระทรวงสาธารณสุข         view : 102
      ณ วันที่ : 01 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 216. ขอเชิญอบรม "การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ"         view : 97
      ณ วันที่ : 29 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 217. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25         view : 123
      ณ วันที่ : 28 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 218. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24         view : 94
      ณ วันที่ : 21 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 219. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23         view : 94
      ณ วันที่ : 15 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 220. บรรยายเตรียมความพร้อมรับมือโคโรน่าไวรัส         view : 98
      ณ วันที่ : 15 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 221. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22         view : 131
      ณ วันที่ : 09 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 222. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน         view : 88
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 223. มาตรการสำคัญในการควบคุมไข้เลือดออกเมื่อมีผู้ป่วยในพื้นที่ โดยนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 198
      ณ วันที่ : 05 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 224. เอกสารจากการประชุม Video Conference เรื่อง MERs CoV         view : 102
      ณ วันที่ : 04 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 225. ทบทวนแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกเมื่อมีผู้ป่วยในพื้นที่         view : 120
      ณ วันที่ : 03 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 226. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21         view : 118
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 227. คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557         view : 132
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 228. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2558         view : 91
      ณ วันที่ : 29 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 229. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 20         view : 130
      ณ วันที่ : 25 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 230. ขอความร่วมมือรณรงค์การให้วัคซีนหัด - หัดเยอรมัน MR         view : 98
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 231. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 19         view : 87
      ณ วันที่ : 18 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 232. เอกสารประชุม VDO Conference วันที่ 15 พค. 58         view : 88
      ณ วันที่ : 15 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 233. ขอเชิญประชุม "วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี"         view : 99
      ณ วันที่ : 14 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 234. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 18         view : 120
      ณ วันที่ : 11 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 235. เอกสารนำเสนอปรับแผน กลุ่มงานควบคุมโรค         view : 95
      ณ วันที่ : 08 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 236. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 17         view : 88
      ณ วันที่ : 05 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 237. รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนเมษายน 2558         view : 94
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 238. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 16         view : 90
      ณ วันที่ : 27 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 239. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 15         view : 89
      ณ วันที่ : 20 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 240. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 14         view : 122
      ณ วันที่ : 16 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740