ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 211. รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนเมษายน 2558         view : 85
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 212. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 16         view : 84
      ณ วันที่ : 27 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 213. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 15         view : 80
      ณ วันที่ : 20 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 214. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 14         view : 114
      ณ วันที่ : 16 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 215. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 13         view : 128
      ณ วันที่ : 06 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 216. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 12         view : 122
      ณ วันที่ : 30 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 217. รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม 2558         view : 88
      ณ วันที่ : 30 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 218. หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 2557         view : 82
      ณ วันที่ : 25 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 219.  รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 11 ปี 2558         view : 81
      ณ วันที่ : 24 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 220. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูร้อน ประจำสัปดาห์ที่ 11         view : 93
      ณ วันที่ : 23 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 221. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 10 ปี 2558         view : 92
      ณ วันที่ : 18 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 222. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูร้อน ประจำสัปดาห์ที่ 10         view : 92
      ณ วันที่ : 16 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 223. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 9 ปี 2558         view : 86
      ณ วันที่ : 13 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 224. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูร้อน ประจำสัปดาห์ที่ 9         view : 81
      ณ วันที่ : 08 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 225. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 8 ปี 2558         view : 94
      ณ วันที่ : 05 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 226. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูร้อน ประจำสัปดาห์ที่ 8         view : 99
      ณ วันที่ : 02 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 227. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ก.พ. 58         view : 86
      ณ วันที่ : 26 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 228. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 7 ปี 2558         view : 96
      ณ วันที่ : 24 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 229. เอกสารประกอบการประชุมงานวัณโรค 19-20 ก.พ.58 เชียงใหม่ออร์คิด         view : 120
      ณ วันที่ : 24 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 230. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 7         view : 96
      ณ วันที่ : 23 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 231. แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด         view : 101
      ณ วันที่ : 19 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 232. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 6 ปี 2556         view : 99
      ณ วันที่ : 18 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 233. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 6         view : 115
      ณ วันที่ : 16 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 234. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558         view : 108
      ณ วันที่ : 13 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 235. รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 5 ปี 2558         view : 114
      ณ วันที่ : 11 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 236. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 5         view : 102
      ณ วันที่ : 09 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 237. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด         view : 660
      ณ วันที่ : 05 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 238. แบบคัดกรองและคำแนะนำผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก         view : 104
      ณ วันที่ : 03 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 239. รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 4         view : 90
      ณ วันที่ : 02 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 240. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ม.ค. 58         view : 108
      ณ วันที่ : 30 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740