ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 211. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 49         view : 132
      ณ วันที่ : 14 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 212. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 48         view : 106
      ณ วันที่ : 08 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 213. หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการกวาดล้างโปลิโอสายพันธ์วัคซีนชนิดที่ 2         view : 106
      ณ วันที่ : 02 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 214. ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธ์วัคซีนที่2         view : 90
      ณ วันที่ : 01 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 215. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47         view : 107
      ณ วันที่ : 30 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 216. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46         view : 96
      ณ วันที่ : 23 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 217. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45         view : 89
      ณ วันที่ : 16 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 218. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44         view : 86
      ณ วันที่ : 09 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 219. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43         view : 93
      ณ วันที่ : 02 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 220. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42         view : 137
      ณ วันที่ : 24 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 221. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41         view : 126
      ณ วันที่ : 19 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 222. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40         view : 115
      ณ วันที่ : 12 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 223. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39         view : 122
      ณ วันที่ : 05 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 224. สรุปงานและทิศทางการพัฒนางานควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข         view : 88
      ณ วันที่ : 01 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 225. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 38         view : 134
      ณ วันที่ : 28 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 226. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกัยยายน 2558         view : 104
      ณ วันที่ : 25 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 227. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37         view : 93
      ณ วันที่ : 21 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 228. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36         view : 145
      ณ วันที่ : 14 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 229. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35         view : 125
      ณ วันที่ : 07 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 230. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34         view : 112
      ณ วันที่ : 07 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 231. การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน         view : 97
      ณ วันที่ : 02 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 232.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33         view : 103
      ณ วันที่ : 24 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 233. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32         view : 80
      ณ วันที่ : 17 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 234. เอกสารการซ้อมแผน MERS-CoV วันที่ 14 สค. 58         view : 109
      ณ วันที่ : 17 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 235. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31         view : 99
      ณ วันที่ : 10 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 236. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30         view : 96
      ณ วันที่ : 03 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 237. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29         view : 139
      ณ วันที่ : 27 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 238. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28         view : 98
      ณ วันที่ : 20 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 239. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27         view : 133
      ณ วันที่ : 13 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 240. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 97
      ณ วันที่ : 06 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740