ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 181. เอกสารการซ้อมแผน MERS-CoV วันที่ 14 สค. 58         view : 94
      ณ วันที่ : 17 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 182. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31         view : 82
      ณ วันที่ : 10 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 183. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30         view : 85
      ณ วันที่ : 03 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 184. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29         view : 124
      ณ วันที่ : 27 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 185. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28         view : 84
      ณ วันที่ : 20 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 186. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27         view : 117
      ณ วันที่ : 13 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 187. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 83
      ณ วันที่ : 06 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 188. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2558         view : 84
      ณ วันที่ : 02 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 189. รายละเอียดห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศของกระทรวงสาธารณสุข         view : 98
      ณ วันที่ : 01 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 190. ขอเชิญอบรม "การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ"         view : 90
      ณ วันที่ : 29 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 191. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25         view : 117
      ณ วันที่ : 28 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 192. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24         view : 90
      ณ วันที่ : 21 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 193. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23         view : 90
      ณ วันที่ : 15 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 194. บรรยายเตรียมความพร้อมรับมือโคโรน่าไวรัส         view : 91
      ณ วันที่ : 15 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 195. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22         view : 125
      ณ วันที่ : 09 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 196. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน         view : 82
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 197. มาตรการสำคัญในการควบคุมไข้เลือดออกเมื่อมีผู้ป่วยในพื้นที่ โดยนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 186
      ณ วันที่ : 05 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 198. เอกสารจากการประชุม Video Conference เรื่อง MERs CoV         view : 95
      ณ วันที่ : 04 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 199. ทบทวนแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกเมื่อมีผู้ป่วยในพื้นที่         view : 113
      ณ วันที่ : 03 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 200. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21         view : 113
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 201. คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557         view : 125
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 202. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2558         view : 84
      ณ วันที่ : 29 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 203. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 20         view : 123
      ณ วันที่ : 25 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 204. ขอความร่วมมือรณรงค์การให้วัคซีนหัด - หัดเยอรมัน MR         view : 92
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 205. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 19         view : 82
      ณ วันที่ : 18 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 206. เอกสารประชุม VDO Conference วันที่ 15 พค. 58         view : 81
      ณ วันที่ : 15 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 207. ขอเชิญประชุม "วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี"         view : 92
      ณ วันที่ : 14 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 208. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 18         view : 113
      ณ วันที่ : 11 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 209. เอกสารนำเสนอปรับแผน กลุ่มงานควบคุมโรค         view : 87
      ณ วันที่ : 08 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 210. รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 17         view : 82
      ณ วันที่ : 05 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740