ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 181. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 51         view : 165
      ณ วันที่ : 29 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 182. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 50         view : 138
      ณ วันที่ : 21 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 183. เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 14 ธค 58 (การสับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ)         view : 140
      ณ วันที่ : 15 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 184. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 49         view : 119
      ณ วันที่ : 14 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 185. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 48         view : 99
      ณ วันที่ : 08 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 186. หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการกวาดล้างโปลิโอสายพันธ์วัคซีนชนิดที่ 2         view : 96
      ณ วันที่ : 02 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 187. ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธ์วัคซีนที่2         view : 85
      ณ วันที่ : 01 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 188. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47         view : 99
      ณ วันที่ : 30 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 189. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46         view : 89
      ณ วันที่ : 23 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 190. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45         view : 81
      ณ วันที่ : 16 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 191. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44         view : 80
      ณ วันที่ : 09 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 192. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43         view : 90
      ณ วันที่ : 02 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 193. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42         view : 129
      ณ วันที่ : 24 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 194. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41         view : 118
      ณ วันที่ : 19 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 195. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40         view : 111
      ณ วันที่ : 12 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 196. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39         view : 115
      ณ วันที่ : 05 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 197. สรุปงานและทิศทางการพัฒนางานควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข         view : 84
      ณ วันที่ : 01 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 198. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 38         view : 124
      ณ วันที่ : 28 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 199. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกัยยายน 2558         view : 93
      ณ วันที่ : 25 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 200. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37         view : 88
      ณ วันที่ : 21 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 201. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36         view : 134
      ณ วันที่ : 14 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 202. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35         view : 118
      ณ วันที่ : 07 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 203. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34         view : 105
      ณ วันที่ : 07 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 204. การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน         view : 88
      ณ วันที่ : 02 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 205.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33         view : 94
      ณ วันที่ : 24 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 206. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32         view : 75
      ณ วันที่ : 17 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 207. เอกสารการซ้อมแผน MERS-CoV วันที่ 14 สค. 58         view : 101
      ณ วันที่ : 17 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 208. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31         view : 89
      ณ วันที่ : 10 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 209. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30         view : 89
      ณ วันที่ : 03 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 210. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29         view : 130
      ณ วันที่ : 27 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740