ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 181. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29         view : 272
      ณ วันที่ : 24 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 182. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28         view : 220
      ณ วันที่ : 24 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 183. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27         view : 325
      ณ วันที่ : 11 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 184. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 252
      ณ วันที่ : 08 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 185. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25         view : 359
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 186. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24         view : 241
      ณ วันที่ : 19 มิย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 187. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23         view : 249
      ณ วันที่ : 13 มิย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 188. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22         view : 247
      ณ วันที่ : 06 มิย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 189. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21         view : 220
      ณ วันที่ : 30 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 190. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20         view : 194
      ณ วันที่ : 23 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 191. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19         view : 191
      ณ วันที่ : 16 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 192. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18         view : 174
      ณ วันที่ : 10 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 193. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17         view : 188
      ณ วันที่ : 02 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 194. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16         view : 187
      ณ วันที่ : 25 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 195. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 15         view : 196
      ณ วันที่ : 17 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 196. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 14         view : 186
      ณ วันที่ : 11 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 197. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 13         view : 233
      ณ วันที่ : 04 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 198. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 11         view : 164
      ณ วันที่ : 21 มีค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 199. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 10         view : 240
      ณ วันที่ : 14 มีค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 200. check list SOP การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่         view : 463
      ณ วันที่ : 10 มีค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 201. แบบสรุปรายงานการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไข้เลือดออก         view : 205
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 202. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 3         view : 152
      ณ วันที่ : 25 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 203. เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านกองทุนโลก ด้านวัณโรค         view : 167
      ณ วันที่ : 25 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 204. เอกสารการประชุมซ้อมแผนอุบัติใหม่/ซ้ำ วันที่ 22 ม.ค. 2559         view : 164
      ณ วันที่ : 23 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 205. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 2         view : 169
      ณ วันที่ : 18 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 206. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 1         view : 143
      ณ วันที่ : 11 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 207. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52         view : 182
      ณ วันที่ : 04 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 208. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 51         view : 179
      ณ วันที่ : 29 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 209. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 50         view : 158
      ณ วันที่ : 21 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
 210. เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 14 ธค 58 (การสับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ)         view : 155
      ณ วันที่ : 15 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740