ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 151. เอกสารประชอบการประชุม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 งาน NCD         view : 244
      ณ วันที่ : 28 พย. 59   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 152. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47         view : 178
      ณ วันที่ : 28 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 153. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46         view : 156
      ณ วันที่ : 25 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 154. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45         view : 200
      ณ วันที่ : 14 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 155. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44         view : 168
      ณ วันที่ : 11 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 156. ข้อมูลสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น (TO BE NUMBER ONE)         view : 230
      ณ วันที่ : 11 พย. 59   โดย : นางสาวพัณณิตา ทาเงิน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 157. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43         view : 219
      ณ วันที่ : 04 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 158. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42         view : 220
      ณ วันที่ : 26 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 159. เอกสารประกอบการประชุม 20 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด และโรงพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพ         view : 249
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 160. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41         view : 283
      ณ วันที่ : 17 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 161. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40         view : 220
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 162. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39         view : 236
      ณ วันที่ : 08 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 163. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Data Set)         view : 380
      ณ วันที่ : 30 กย. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 164. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 38         view : 227
      ณ วันที่ : 28 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 165. เอกสารการประชุม SRRT วันที่ 21-23 กย. 59         view : 508
      ณ วันที่ : 25 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 166. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37         view : 274
      ณ วันที่ : 18 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 167. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36         view : 206
      ณ วันที่ : 15 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 168. แบบคัดกรอง zika ปรับปรุงวันที่ 14 ก.ย.59         view : 278
      ณ วันที่ : 14 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 169. เอกสาร VDO Conference 14 ก.ย. 59         view : 244
      ณ วันที่ : 14 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 170. แบบรายงานกิจกรรม Big Cleanning day         view : 211
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 171. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35         view : 221
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 172. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34         view : 331
      ณ วันที่ : 29 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 173. PPT. พรบ. และ ZIKA วันที่ 29 สค. 59         view : 423
      ณ วันที่ : 29 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 174. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33         view : 202
      ณ วันที่ : 26 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 175. มาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559         view : 461
      ณ วันที่ : 25 สค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 176. เอกสาร และ PPP. Zika         view : 300
      ณ วันที่ : 18 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 177. แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (8 ส.ค. 59)          view : 290
      ณ วันที่ : 17 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 178. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32         view : 259
      ณ วันที่ : 15 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 179. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31         view : 263
      ณ วันที่ : 08 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 180. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30         view : 287
      ณ วันที่ : 01 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740