ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 151. เอกสารการประชุมซ้อมแผนอุบัติใหม่/ซ้ำ วันที่ 22 ม.ค. 2559         view : 133
      ณ วันที่ : 23 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 152. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 2         view : 148
      ณ วันที่ : 18 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 153. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 1         view : 119
      ณ วันที่ : 11 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 154. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52         view : 145
      ณ วันที่ : 04 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 155. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 51         view : 152
      ณ วันที่ : 29 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 156. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 50         view : 129
      ณ วันที่ : 21 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 157. เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 14 ธค 58 (การสับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ)         view : 131
      ณ วันที่ : 15 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 158. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 49         view : 112
      ณ วันที่ : 14 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 159. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 48         view : 92
      ณ วันที่ : 08 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 160. หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการกวาดล้างโปลิโอสายพันธ์วัคซีนชนิดที่ 2         view : 90
      ณ วันที่ : 02 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 161. ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธ์วัคซีนที่2         view : 82
      ณ วันที่ : 01 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 162. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47         view : 94
      ณ วันที่ : 30 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 163. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46         view : 83
      ณ วันที่ : 23 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 164. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45         view : 77
      ณ วันที่ : 16 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 165. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44         view : 76
      ณ วันที่ : 09 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 166. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43         view : 88
      ณ วันที่ : 02 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 167. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42         view : 124
      ณ วันที่ : 24 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 168. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41         view : 113
      ณ วันที่ : 19 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 169. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40         view : 108
      ณ วันที่ : 12 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 170. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39         view : 112
      ณ วันที่ : 05 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 171. สรุปงานและทิศทางการพัฒนางานควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข         view : 77
      ณ วันที่ : 01 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 172. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 38         view : 119
      ณ วันที่ : 28 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 173. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกัยยายน 2558         view : 86
      ณ วันที่ : 25 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 174. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37         view : 82
      ณ วันที่ : 21 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 175. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36         view : 128
      ณ วันที่ : 14 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 176. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35         view : 112
      ณ วันที่ : 07 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 177. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34         view : 101
      ณ วันที่ : 07 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 178. การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน         view : 78
      ณ วันที่ : 02 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 179.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33         view : 83
      ณ วันที่ : 24 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 180. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32         view : 71
      ณ วันที่ : 17 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740