ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 151. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32         view : 251
      ณ วันที่ : 15 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 152. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31         view : 252
      ณ วันที่ : 08 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 153. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30         view : 274
      ณ วันที่ : 01 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 154. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29         view : 263
      ณ วันที่ : 24 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 155. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28         view : 210
      ณ วันที่ : 24 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 156. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27         view : 314
      ณ วันที่ : 11 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 157. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 240
      ณ วันที่ : 08 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 158. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25         view : 347
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 159. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24         view : 234
      ณ วันที่ : 19 มิย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 160. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23         view : 240
      ณ วันที่ : 13 มิย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 161. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22         view : 234
      ณ วันที่ : 06 มิย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 162. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21         view : 213
      ณ วันที่ : 30 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 163. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20         view : 186
      ณ วันที่ : 23 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 164. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19         view : 183
      ณ วันที่ : 16 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 165. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18         view : 168
      ณ วันที่ : 10 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 166. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17         view : 182
      ณ วันที่ : 02 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 167. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16         view : 178
      ณ วันที่ : 25 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 168. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 15         view : 179
      ณ วันที่ : 17 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 169. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 14         view : 171
      ณ วันที่ : 11 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 170. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 13         view : 213
      ณ วันที่ : 04 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 171. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 11         view : 150
      ณ วันที่ : 21 มีค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 172. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 10         view : 216
      ณ วันที่ : 14 มีค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 173. check list SOP การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่         view : 374
      ณ วันที่ : 10 มีค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 174. แบบสรุปรายงานการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไข้เลือดออก         view : 185
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 175. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 3         view : 138
      ณ วันที่ : 25 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 176. เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านกองทุนโลก ด้านวัณโรค         view : 155
      ณ วันที่ : 25 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 177. เอกสารการประชุมซ้อมแผนอุบัติใหม่/ซ้ำ วันที่ 22 ม.ค. 2559         view : 146
      ณ วันที่ : 23 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 178. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 2         view : 154
      ณ วันที่ : 18 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 179. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 1         view : 129
      ณ วันที่ : 11 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 180. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52         view : 159
      ณ วันที่ : 04 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740