ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 121. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33         view : 183
      ณ วันที่ : 26 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 122. มาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559         view : 403
      ณ วันที่ : 25 สค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 123. เอกสาร และ PPP. Zika         view : 273
      ณ วันที่ : 18 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 124. แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (8 ส.ค. 59)          view : 259
      ณ วันที่ : 17 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 125. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32         view : 241
      ณ วันที่ : 15 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 126. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31         view : 234
      ณ วันที่ : 08 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 127. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30         view : 260
      ณ วันที่ : 01 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 128. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29         view : 250
      ณ วันที่ : 24 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 129. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28         view : 191
      ณ วันที่ : 24 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 130. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27         view : 296
      ณ วันที่ : 11 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 131. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 226
      ณ วันที่ : 08 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 132. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25         view : 329
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 133. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24         view : 224
      ณ วันที่ : 19 มิย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 134. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23         view : 231
      ณ วันที่ : 13 มิย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 135. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22         view : 216
      ณ วันที่ : 06 มิย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 136. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21         view : 205
      ณ วันที่ : 30 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 137. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20         view : 179
      ณ วันที่ : 23 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 138. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19         view : 176
      ณ วันที่ : 16 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 139. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18         view : 162
      ณ วันที่ : 10 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 140. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17         view : 176
      ณ วันที่ : 02 พค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 141. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16         view : 167
      ณ วันที่ : 25 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 142. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 15         view : 171
      ณ วันที่ : 17 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 143. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 14         view : 164
      ณ วันที่ : 11 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 144. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 13         view : 200
      ณ วันที่ : 04 เมย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 145. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 11         view : 142
      ณ วันที่ : 21 มีค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 146. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 10         view : 200
      ณ วันที่ : 14 มีค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 147. check list SOP การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่         view : 353
      ณ วันที่ : 10 มีค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 148. แบบสรุปรายงานการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไข้เลือดออก         view : 175
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 149. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 3         view : 124
      ณ วันที่ : 25 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค
 150. เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านกองทุนโลก ด้านวัณโรค         view : 146
      ณ วันที่ : 25 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : ควบคุมโรค

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740