ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 121. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 50         view : 191
      ณ วันที่ : 19 ธค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 122. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 49         view : 172
      ณ วันที่ : 12 ธค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 123. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 48         view : 176
      ณ วันที่ : 06 ธค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 124. เอกสารประชอบการประชุม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 งาน NCD         view : 230
      ณ วันที่ : 28 พย. 59   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 125. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47         view : 170
      ณ วันที่ : 28 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 126. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46         view : 149
      ณ วันที่ : 25 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 127. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45         view : 192
      ณ วันที่ : 14 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 128. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44         view : 156
      ณ วันที่ : 11 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 129. ข้อมูลสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น (TO BE NUMBER ONE)         view : 220
      ณ วันที่ : 11 พย. 59   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 130. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43         view : 211
      ณ วันที่ : 04 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 131. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42         view : 209
      ณ วันที่ : 26 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 132. เอกสารประกอบการประชุม 20 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด และโรงพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพ         view : 239
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 133. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41         view : 275
      ณ วันที่ : 17 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 134. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40         view : 210
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 135. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39         view : 220
      ณ วันที่ : 08 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 136. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Data Set)         view : 354
      ณ วันที่ : 30 กย. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 137. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 38         view : 215
      ณ วันที่ : 28 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 138. เอกสารการประชุม SRRT วันที่ 21-23 กย. 59         view : 377
      ณ วันที่ : 25 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 139. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37         view : 263
      ณ วันที่ : 18 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 140. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36         view : 197
      ณ วันที่ : 15 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 141. แบบคัดกรอง zika ปรับปรุงวันที่ 14 ก.ย.59         view : 268
      ณ วันที่ : 14 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 142. เอกสาร VDO Conference 14 ก.ย. 59         view : 234
      ณ วันที่ : 14 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 143. แบบรายงานกิจกรรม Big Cleanning day         view : 202
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 144. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35         view : 211
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 145. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34         view : 320
      ณ วันที่ : 29 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 146. PPT. พรบ. และ ZIKA วันที่ 29 สค. 59         view : 401
      ณ วันที่ : 29 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 147. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33         view : 192
      ณ วันที่ : 26 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 148. มาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559         view : 426
      ณ วันที่ : 25 สค. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 149. เอกสาร และ PPP. Zika         view : 286
      ณ วันที่ : 18 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 150. แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (8 ส.ค. 59)          view : 274
      ณ วันที่ : 17 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740