ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 91. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 1         view : 159
      ณ วันที่ : 09 มค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 92. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคและดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วันที่ 6 มกราคม 2560         view : 238
      ณ วันที่ : 09 มค. 60   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 93. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52         view : 204
      ณ วันที่ : 09 มค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 94. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 51         view : 165
      ณ วันที่ : 27 ธค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 95. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 50         view : 177
      ณ วันที่ : 19 ธค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 96. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 49         view : 155
      ณ วันที่ : 12 ธค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 97. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 48         view : 161
      ณ วันที่ : 06 ธค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 98. เอกสารประชอบการประชุม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 งาน NCD         view : 213
      ณ วันที่ : 28 พย. 59   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 99. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47         view : 152
      ณ วันที่ : 28 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 100. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46         view : 139
      ณ วันที่ : 25 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 101. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45         view : 183
      ณ วันที่ : 14 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 102. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44         view : 139
      ณ วันที่ : 11 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 103. ข้อมูลสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น (TO BE NUMBER ONE)         view : 203
      ณ วันที่ : 11 พย. 59   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 104. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43         view : 200
      ณ วันที่ : 04 พย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 105. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42         view : 197
      ณ วันที่ : 26 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 106. เอกสารประกอบการประชุม 20 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด และโรงพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพ         view : 229
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 107. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41         view : 259
      ณ วันที่ : 17 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 108. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40         view : 201
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 109. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39         view : 203
      ณ วันที่ : 08 ตค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 110. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Data Set)         view : 339
      ณ วันที่ : 30 กย. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 111. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 38         view : 205
      ณ วันที่ : 28 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 112. เอกสารการประชุม SRRT วันที่ 21-23 กย. 59         view : 342
      ณ วันที่ : 25 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 113. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37         view : 244
      ณ วันที่ : 18 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 114. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36         view : 186
      ณ วันที่ : 15 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 115. แบบคัดกรอง zika ปรับปรุงวันที่ 14 ก.ย.59         view : 255
      ณ วันที่ : 14 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 116. เอกสาร VDO Conference 14 ก.ย. 59         view : 219
      ณ วันที่ : 14 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 117. แบบรายงานกิจกรรม Big Cleanning day         view : 190
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 118. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35         view : 197
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 119. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34         view : 303
      ณ วันที่ : 29 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 120. PPT. พรบ. และ ZIKA วันที่ 29 สค. 59         view : 376
      ณ วันที่ : 29 สค. 59   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740